Vítejte na stránkách architektonické kanceláře Hromádko

Architektonická kancelář ing. arch. Lubomír Hromádko zahájila svou činnost již v roce 1992. Činnost firmy byla z počátku soustředěna na projektování bytových staveb, zejména rodinných domů. Díky rostoucí poptávce trhu po jeho uvolnění a díky spolupráci s developerskými subjekty vzniklo v ateliéru mnoho projektů na rodinné domy, od kompaktních přízemních bungalovů po velké individuální rezidence. Převážná většina rodinných domů se dočkala své realizace. Spolu s projekty domů řešil ateliér i jejich umisťování do svého okolí, s důrazem na přirozený, logický a nerušící urbanismus. Během několika let došlo k rozšíření služeb o obchodní, komerční a průmyslové objekty. Ateliér se tak mohl účastnit velkých projektů, které s sebou přinášely větší výzvy a nasazení, ale také nové zkušenosti a dovednosti. Ty se následně uplatňovaly při zpracovávání prováděcích dokumentací pro administrativní budovy, sportovní stavby a průmyslové či obchodní haly. Paralelně s velkými projekty se ateliér i nadále věnoval rodinným domům, bytovým stavbám a urbanismu. Vyvážením konstrukčních a technických prací byly projekty, u kterých byl kladen důraz na výtvarné řešení a architekturu, z ateliéru tak odcházely návrhy interiéru bytů, administrativních ploch, návrhy řešení fasád objektů, ale i urbanistické studie velkých celků či územní plány obcí.

V současné době se architektonická kancelář Hromádko orientuje převážně na následující práce:

  • Projektová činnost pozemních staveb, zejména projekty novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů, bytových objektů, administrativních a obchodních budov, průmyslových hal i budov pro školství či rekreaci. Pro uvedené objekty ateliér zpracovává dokumentaci od počátečních návrhů, hmotových a kapacitních studií, přes dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení až po prováděcí dokumentaci a dokumentaci skutečného stavu.
  • Inženýrská činnost ve stavebnictví, zahrnující vyřízení územního rozhodnutí, povolení stavby, kolaudačního rozhodnutí, výběr dodavatele stavby a zajištění technického nebo autorského dozoru.
  • Návrhy interiéru nebo výtvarného řešení, včetně barevného či materiálového řešení.
  • Urbanismus a architektura, urbanistické návrhy obytných souborů a celků.